Krtkovanie, čistene a monitoring kanalizácie

Krtkovanie

Každý z nás sa už stretol vo svojom živote s upchatým kanalizačným potrubím, umývadlom či toaletou.

Krtkovanie je čistenie domovej a priemyselnej kanalizácie, rozvodov a strešných zvodov elektromechanickými alebo vysokotlakovými prístrojmi.
Inštalatéri pri krtkovaní využívajú mechanizmus na čistenie potrubí slangovo nazývaný aj krtko.

Čistenie a monitorig kanalizácie

Na čistenie a monitoring  kanalizácie používame modernú technológiu s kamerovým systémom.

Správne fungovanie kanalizácie je kritické pre zdravie a bezpečnosť verejnosti. Čistenie a monitoring kanalizácie sú dôležitými opatreniami, ktoré sa musia pravidelne vykonávať, aby sa zabránilo vzniku problémov, ako sú zápchy, úniky alebo nepríjemné zápachy.

Čistenie kanalizácie

Čistenie kanalizácie zahŕňa odstraňovanie odpadových materiálov, ktoré sa nahromadili v kanalizačnom systéme. Základným krokom pri čistení kanalizácie je vysávanie odpadových materiálov, ktoré sa hromadia v rôznych častiach kanalizácie. Tento proces sa väčšinou vykonáva pomocou špeciálnych vysávačov, ktoré sú schopné odstrániť aj väčšie odpadky a znečistenia.

Ďalším krokom pri čistení kanalizácie je vyplavenie kanalizácie pomocou vody pod vysokým tlakom. Tento proces pomáha odstrániť zanesené odpadky a hromadné nánosy, ktoré by mohli spôsobiť zápchu alebo blokovanie kanalizácie.

Monitorovanie kanalizácie

Monitorovanie kanalizácie zahŕňa pravidelné skúmanie kanalizačného systému a jeho stavu. Existujú rôzne metódy monitorovania kanalizácie, ako napríklad:

Videoinspekcia: Používa sa na skúmanie vnútorných stien kanalizácie a identifikáciu problémov ako napríklad trhliny, zápchy alebo úniky.

Kontrola tlaku: Táto metóda meria tlak v kanalizácii a môže identifikovať problémy, ako sú napríklad zablokovanie alebo iné problémy, ktoré môžu mať vplyv na tlak v systéme.

Testovanie kvality vody: Testovanie vody sa používa na kontrolu kvality vody a zistenie prípadných problémov, ako sú napríklad vysokej hladiny toxických látok.

Kontrola zápachu: Používa sa na zistenie problémov so zápachom v kanalizačnom systéme, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú napríklad zablokované prípojky alebo chýbajúce sifóny.